چرا مشارکت در انجمن‌های علمی ضرورت دارد؟

/, یادداشت‌ها/چرا مشارکت در انجمن‌های علمی ضرورت دارد؟

چرا مشارکت در انجمن‌های علمی ضرورت دارد؟

چرا مشارکت در انجمن‌های علمی ضرورت دارد؟

دکتر احمد شعبانی، عضو مؤسس و استاد دانشگاه اصفهان

از آن دوره که بیش از یک سدۀ پیش انقلاب و حرکت اجتماعی مشروطیت علیه بی‌عدالتی در کشور پدید آمد تا همگان به سوی بنا کردن دیوان دادگری به‌پاخیزند، تا سال‌هایی که آزادی‌خواهی و طلب فکر مردم‌سالاری (دموکراسی) در کشور با جنبشی دینی درآمیخت تا مردم با اندیشۀ اجتماعی به استقرار آزادی و استقلال رأی دهند، سال‌های پرشماری می‌گذرد که از همین رو، امر مشارکت و مشارکت‌جویی را به‌مثابه نوعی تعهد برای همگان فراهم آورده و التزام به آن را نیازمند ممارست و تمرین نموده است.

چرا مشارکت در انجمن‌های علمی ضرورت دارد؟
احمد شعبانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)

از آن دوره که بیش از یک سدۀ پیش انقلاب و حرکت اجتماعی مشروطیت علیه بی‌عدالتی در کشور پدید آمد تا همگان به سوی بنا کردن دیوان دادگری به‌پاخیزند، تا سال‌هایی که آزادی‌خواهی و طلب فکر مردم‌سالاری (دموکراسی) در کشور با جنبشی دینی درآمیخت تا مردم با اندیشۀ اجتماعی به استقرار آزادی و استقلال رأی دهند، سال‌های پرشماری می‌گذرد که از همین رو، امر مشارکت و مشارکت‌جویی را به‌مثابه نوعی تعهد برای همگان فراهم آورده و التزام به آن را نیازمند ممارست و تمرین نموده است.
مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود و منفعت بردن؛ و یا در گروهی شرکت جستن و همکاری داشتن مستفاد شده است و به همین جهت، در جامعه‌شناسی به عنوان حالت یا وضع (امر شرکت کردن) و عمل و تعهد (عمل مشارکت) نیز تلقی شده‌ است. معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می‌دهد و معنای دوم، شرکتی فعالانه را در گروه می‌رساند و به فعالیت اجتماعی نظر دارد.
در فرآیند تشکیل انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی کشور که در چند ماه اخیر آشکار و اظهار شده، بحث مشارکت برای کتابداران و مؤثران در کتابخانه‌های عمومی، هم به معنای شرکت کردن در منافع و مساهمت؛ و هم به معنای عمل و تعهد قابل طرح است. به این تعبیر، برای مشارکت درجاتی گوناگون قابل فهم است؛ نظیر همکاری، همیاری، همبستگی، انسجام، انطباق و شیفتگی. و چه بسا هرگونه سطوحی از وفاداری را، هم در جنبه نهادین اجتماعی و هم در مفهوم علمی، از این حرکت می‌توان طلب کرد. شکل و ماهیت هر انجمن در بطن و ذات خود، چه از نظر ماهوی و صوری و چه بر مبنای تماس‌های فردی و اجتماعی، به گونه‌ای است که فعالیت‌های آن مبتنی بر نوعی ایفای مسئولیت است و این مسئولیت به کارکرد و ساختارهای نهان و آشکار اجتماعی باز می‌گردد. بر این قرار، ذات گروه‌های اجتماعی و سیاسی و علمی در جلب مشارکتِ عاطفی و شناختی تؤامان، با بروز رفتارهای اعضای آن همراه خواهد بود؛ موضوعی که به انگیزه‌های هر عضو جامعۀ کتابداری ایرانی مرتبط است و به‌تبع در تعامل با قدرت اجتماعی و سیاسی، تمرینی نیکو به شمار می‌رود.
در پاسخ به پرسش نخستین و موضوع این یادداشت (چرایی مشارکت در انجمن‌های علمی)، اینک بسی طبیعی می‌نماید که با جذب مشارکت بتوان در بنای اجتماعات، اشکال سازمانی اقتدار را بر میثاق‌های جمعی مبتنی کرد و کارایی آن را در مسیرهای نوین مورد اتفاق، متبلور ساخت. این موضوع به نحو منطقی در این انجمن علمی نیز دنبال می‌گردد و برای حل موضوعات حرفه و جامعه به شیوه عالمانه و خردپسند، جایگاهی به‌سامان در نظر می‌گیرد. بر این اساس، کتابداران و علاقه‌مندان کتابخانه‌های عمومی به‌لحاظ حقیقی؛ و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و نهادهای مشابه دیگر چون کتابخانه‌های عمومی تحت نظر سازمان فرهنگی-هنری شهرداری‌ها، سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم حسنی و … می‌توانند در این مشارکت از نظر حقوقی، نقشی شایسته ایفا کنند.

۱۳۹۷-۱۰-۹ ۱۶:۰۷:۱۰ +۰۳:۳۰تیر ۲۱ام, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده, یادداشت‌ها|۰ Comments

Leave A Comment