مصاحبه با سرکار خانم دکتر عصمت مؤمنی

//مصاحبه با سرکار خانم دکتر عصمت مؤمنی

مصاحبه با سرکار خانم دکتر عصمت مؤمنی

مصاحبه با سرکار خانم دکتر عصمت مؤمنی

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

روابط عمومی «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران» مصاحبه ای با سرکار خانمدکتر عصمت مؤمنیعضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره ی انجمن، ضرورت و انتظاراتی که در آن وجود دارد انجام داده است.ایشان پاسخ‌های خود را بر اساس ۱۳ سال تجربه ی حضور در کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی اظهار داشتند و اظهار امیدواری داشتند که کتابخانه های عمومی در ایران به جایگاه واقعی خود دست یابد.در ادامه می‌توان متن مصاحبه را مطالعه نمود.

روابط عمومی «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران» مصاحبه ای با سرکارخانمدکتر عصمت مؤمنی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره ی انجمن، ضرورت و انتظاراتی که در آن وجود دارد انجام داده است.ایشان پاسخ‌های خود را بر اساس ۱۳ سال تجربه ی حضور در کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی اظهار داشتند و اظهار امیدواری داشتند که کتابخانه های عمومی در ایران به جایگاه واقعی خود دست یابد.در ادامه می‌توان متن مصاحبه را مطالعه نمود.
آیا از نظر شما ضرورتی برای تشکیل انجمنی برای کتابخانه‌های عمومی وجود داشت؟
از آن‌جایی که انجمن‌های علمی، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مراجع علمی به جهت تولید، توزیع و مصرف علم و فعالیت‌های علمی محسوب می‌شوند، بستری مناسب و فعال علمی در تبادل و تعامل اندیشه‌ها است. بنابراین ارتقای کتابخانه‌های عمومی نیازمند مرجع علمی انتخاب، تشخیص، تفویض و نیز برقراری محدودیت در مواقع اضطرار است؛ و از طرفی انتخاب، تشخیص و نظارت علمی برای احتراز از ورود و ضرر علمی، ضرورت شکل‌گیری انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی را الزامی می‌نماید.
از نظر شما چه چالش‌هایی پیشِ روی «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران» خواهد بود؟
هیچ پدیده‌ی محلی و ملی نیست که متأثر از رویکردهای جهانی نباشد. به نظر می‌رسد مفاهیمی از جمله بی‌سوادی و کم‌سوادی عمومی و علمی، عدم رفتار یا بد رفتاری عمومی و علمی، بی‌اخلاقی و بد اخلاقی عمومی و علمی  است که در رویکرد جهانی نیز، عمق بیشتری پیدا می‌کنند؛ به گونه‌ای که ناکارآمدی سیاست‌های بین‌المللی در ارتقای کتابخانه‌های عمومی را در بر خواهد داشت. مهم‌ترین چالش‌های «انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران» عبارت است: از تحول دیجیتالی، اصلاح کپی‌رایت، سواد و رفتار اطلاعاتی، حفاظت دیجیتالی، رهبری، دفاع و درگیری با روندهای جهانی که به نظر می‌رسد با راهبردهایی چون بالا بردن ظرفیت و ساخت جامعه اطلاعاتی، و سواد و خوانش میراث فرهنگی، مالکیت فکری و حکومت اینترنتی می‌توان با رویکردهای جهانی هم‌سو بود.
لطفاً تجربیات گرانقدر خود را نیز در اختیار ما بگذارید، همچنین اگر پیشنهادی برای پیشرفت انجمن دارید بفرمایید.
رفتارهای فردی و جمعی کاربران در هر دهه متناسب و متناظر با روندهای داخلی و خارجی متفاوت بوده به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان و سیاست‌گذارن انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی با نگاهی جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و زمینه‌ای از ارتباطات می‌توان اندیشه‌های جدیدی را خلق و راهبری نمود. کتابخانه‌های عمومی به عنوان کانون عمومی می‌تواند از ظرفیت‌ها و توانایی‌های سازمان‌های  مردم‌نهاد برخودار باشد و به ازای هر موضوع قابل تأملی و با رعایت سیاست‌های حاکمیتی آن را اداره و ترویج داد. با تشکیل چنین حلقه‌هایی و با اتکای ظرفیت‌های مردمی با اشاعه زبان دموکراسی عمومی و موضوعی، شبکه‌ای از اندیشه‌های مورد نیاز به هم پیوند می‌خورند؛ و گذرگاهی برای رفت و آمد عموم مردم خواهد بود.

۱۳۹۷-۱۰-۹ ۱۲:۲۹:۰۲ +۰۳:۳۰شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۷|یادداشت‌ها|۰ Comments

Leave A Comment