دیالوگ‌های نو در مسیر بین المللی شدن کتابخانه‌های عمومی کشور

//دیالوگ‌های نو در مسیر بین المللی شدن کتابخانه‌های عمومی کشور

دیالوگ‌های نو در مسیر بین المللی شدن کتابخانه‌های عمومی کشور

احمد شعبانی*

* عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

در تمامی گفتمان‌هایی که در طول جلسات هیأت مدیره انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران از نیمه‌ی دوم سال نود و هفت شمسی تا به امروز صورت پذیرفته، نگاه اعضاء به اقدامات بین‌المللی و برون مرزی کتابخانه‌های عمومی کشور با نهادها، سمینارها، نشریات، و سرآمدان این حوزه در چهارچوب مزبور است. استدلال موجود در این دیالوگ‌ها به اخذ تجربه، بازبینی‌های نوآوری، دریافت بینش‌ها و نگرش‌های جاری در ممالک راقیه و توسعه یافته است.
در طول این سنوات و دهه‌ها ارتباط فی‌مابین منابع انسانی و عوامل اجرایی کتابخانه‌های عمومی کشور با مباحث بین‌المللی بالنسبه کم و به واقع اندک بوده، چنانچه شرکت این دسته از کتابداران در سمینارهای بین‌المللی و چاپ مقالات و کسب تجربه و تفاهم نامه‌ها از شمار انگشتان یک دست متجاوز نیست، ضمن اینکه انتظار می‌رود سازمان‌هایی که بهره‌مند از وضع مالی بهتری بوده در این رویکرد فعالانه برخورد نموده و اینک که منابع مالی بیشتری را در اختیار دارند و شوراهای شهری نیز با آن ها همراهی و همیاری داشته، نیروی مضاعفی را در این مسیر به ارمغان آورند.
شاید چند بعد از منظر ارتباطات بین المللی کتابخانه‌های عمومی در ذهن سیاستگذاران کشور شکل گیرد که اگر مملکت با مسائل معتنابه مواجه است و هنوز دسترس پذیری اقشار مختلف در نقاط جغرافیایی دور دست با منابع اطلاعاتی با مشکل همراه است ، چه فایده‌ای کشور از این گونه ارتباطات خواهد برد؟

به واقع از آن دوره که کتابخانه‌های عمومی در بطن انجمن‌های سیاسی ، اجتماعی، و فرهنگی دوران مشروطیت پدید آمد، بیش از یک قرن می‌گذرد ؛ در این عرصه ، جهان در سیلان امواج مدرنیته واقع شده و هر روز ارتباطات بین‌المللی وسیع تر شده است. در این مدت مفهوم علم و توجه به علم و وابستگی‌های جوامع به مباحث علمی تغییر یافته و هر روز شکل‌های تازه‌ای از وابستگی اطلاعاتی در کشورهای جهان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی فراهم می‌شود؛ این دگرگونی‌ها نیاز به تمهید مقدماتی دارد که به بازبینی سیاستگذاری‌های پیشین انجامد ؛ خوشبختانه انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران رویکرد مثبتی را در این حوزه مورد توجه قرار داده است؛ چنانچه تبادل آراء با رئیس بخش کتابخانه‌های عمومی ایفلا، مکاتبه با سازمان ایفلا، و تصمیم در خصوص پیوستن به این سازمان می‌تواند اندیشه‌های نویی را در ذهن یکایک اعضای انجمن متجلی سازد، و مسیر بهره‌مندی از منافع روابط بین‌المللی به کتابخانه‌های عمومی را فراهم آورد.

۱۳۹۸-۲-۲۲ ۱۵:۳۲:۲۲ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۸|یادداشت‌ها|۰ Comments

Leave A Comment