انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران با دانشگاه قم توافق‌نامه همکاری امضا کردند؛

//انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران با دانشگاه قم توافق‌نامه همکاری امضا کردند؛

انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران با دانشگاه قم توافق‌نامه همکاری امضا کردند؛

توافق‌نامه همکاری بین “دانشگاه قم” و “انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران” منعقد شد.


این توافق‌نامه همکاری مشترک میان “دانشگاه قم” و “انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران” برای همکاری‌های علمی و مشارکت در انتشار مجله “علوم و فنون مدیریت اطلاعات”منعقد شده است.

برای انتشار مجله مذکور با هدف گسترش و ارتقای پژوهش در حوزه مدیریت اطلاعات، کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان در زمینه اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات و انتشار نتایج پژوهش‌های علمی، توافق‌نامه‌ای میان دکترسعید فراهانی فرد معاون پژوهشی دانشگاه قم و دکتر محمد حسن‌زاده رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران به امضا رسید.

این توافق‌نامه به مدت دو سال منعقد شده است.

۱۳۹۹-۷-۱۵ ۰۶:۲۹:۳۸ +۰۳:۳۰مهر ۱۲ام, ۱۳۹۹|اخبار|۰ Comments

درج نظر