فراخوان عضویت در انجمن

//فراخوان عضویت در انجمن

فراخوان عضویت در انجمن

انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران در نظر دارد در جهت ارتقای همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و … از علاقمندان به عضویت در این انجمن، دعوت به عمل آورد. همچنین به اطلاع علاقه‌مندان می‌رساند با عضویت در انجمن، می‌توانند از تخفیف ویژه ۸۰ درصدی برای شرکت در برنامه‌های انجمن به ویژه همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی که در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آذرماه برگزار می‌شود، برخوردار شوند.


علاقه‌مندان در چهار گروه اعضای حقیقی پیوسته، وابسته، دانشجویی و افتخاری و همچنین به عنوان عضو حقوقی می‌توانند تقاضای عضویت کنند.

عضویت پیوسته: موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه کتابخانههـای عمـومی (رشته‌های تحصیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی/ کتابـداری و اطـلاع‌رسـانی، روان‌شناسـی و علـومتربیتی، علوم اجتماعی، علوم کاربردی از قبیل مدیریت و فناوری اطلاعات و سایر رشته‌های مـرتبط به تشخیص هیئت‌مدیره)، می‌توانند به عضویت پیوسته در آیند.

تبصره ۱ .اعضای پیوسته انجمن باید شرایط عمومی هیئت موسس و هیئت‌مـدیره، مـذکور درماده ۷ «آئین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسـیون موضـوع مـاد ه ۴ مصـوبه دویسـت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی» را دارا باشند.
تبصره ۲ .افراد دارای درجۀ کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ مـی تواننـد بـا تصویب هیئت‌مدیره به عضویت پیوستۀ انجمن درآیند.

عضویت وابسته: افراد دارای شرایط ذیل می‌توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند:
الف) دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در سایر رشته‌های مـذکور در بنـد ۱-۶ بـا سـه سـال سابقۀ اشتغال در کتابخانه‌های عمومی و ادارات و مراکز مرتبط؛
ب) اشخاصی که دارای مدرک کارشناسی هستند و مدت پنج سال، به نحوی در یکـی از رشـته هـای مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند؛
تبصره. افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بـه شـرط داشـتن ۱۰ سـال سـابقۀ کـار مرتبط در کتابخانه‌های عمومی می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضـویت پیوسـتۀ انجمـن درآیند.

عضویت دانشجویی: عضویت کلیۀ دانشجویانی که در گرایش کتابخانۀ عمومی رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سـایر
رشته‌های مرتبط (بند ۱-۶ ) به تحصیل اشتغال دارند، امکان‌پذیر است.

عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و غیرایرانی که مقام علمی، اجتماعی و فرهنگی آنان در زمینـه هـای مـرتبط بـا موضوع کتابخانه‌های عمومی حائز اهمیت خاص است یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مـؤثر و ارزنده‌ای بنمایند، می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
تبصره. تشخیص صلاحیت عضویت افتخاری به عهده هیئت‌مدیره است.

عضویت حقوقی: سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌تواننـد بـه عضـویت انجمـن درآیند.
تبصره. اعضای مؤسساتی به‌مثابۀ عضو وابستۀ انجمن محسوب می‌شوند.

قابل توجه علاقه‌مندان به عضویت، بر اساس ماده ۷ اساسنامه انجمن، هر یک از اعضای انجمن مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی مصوب شده است، سـالانه بـه عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد. 

حق عضویت:

نوع عضویت هزینه حق عضویت (تومان)
اعضای پیوسته غیر هیئت علمی ۴۰٫۰۰۰
اعضای پیوسته هیئت علمی ۱۰۰٫۰۰۰
اعضای وابسته ۳۰٫۰۰۰
عضای دانشجویی ۱۵٫۰۰۰

علاقمندان به عضویت می توانند با مراجعه به فرم عضویت نسبت به درج اطلاعات و همچنین ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

۱۳۹۹-۸-۳۰ ۱۲:۵۶:۱۳ +۰۳:۳۰آبان ۳۰ام, ۱۳۹۹|اخبار|۰ Comments

درج نظر