تشکیل اولین جلسه کارگروه آموزش و نوآوری انجمن

/, اخبار كارگروه آموزش/تشکیل اولین جلسه کارگروه آموزش و نوآوری انجمن

تشکیل اولین جلسه کارگروه آموزش و نوآوری انجمن

روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین، اولین جلسه کارگروه آموزش و نوآوری انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی کشور با هدف بررسی پیش‌نویس نظام‌نامه آموزش با حضور یکی از اعضاء هیئت مدیره انجمن، دبیر کارگروه آموزش و جمعی از اعضاء در محل دفتر انجمن تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا گزارشی از اقدامات انجام گرفته در کارگروه آموزش جهت تهیه پیش‌نویس نظام‌نامه توسط دبیر کارگروه آموزش ارائه شد و در ادامه محتوای پیش‌نویس توسط شرکت‌کنندگان در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. لازم به توضیح است که نظام‌نامه آموزش انجمن با هدف تدوین، طراحی و اجرای هر چه مطلوب‌تر برنامه‌های آموزشی متناسب با اهداف، راهبردها و مسائل کتابخانه‌های عمومی و کتابداران تهیه گردیده است.

۱۳۹۸-۲-۱۷ ۱۵:۳۳:۲۳ +۰۴:۳۰فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۸|اخبار, اخبار كارگروه آموزش|۰ Comments

Leave A Comment