کارگروه همایش و گردهمایی‌ها۱۳۹۸-۷-۲ ۱۴:۲۶:۱۶ +۰۳:۳۰

اهداف و مأموریت‌ها

برگزاری همایش‌های علمی در حوزه کتابخانه‌های عمومی به عنوان جزئی از فرآیند تولید دانش در عرصه‌ی علم و برقراری و تقویت ارتباط میان اعضای علمی درحوزه تقویت کتابخانه‌های عمومی به منظور تبادل اندیشه، یادگیری، ارائه یافته‌ها و نظریه‌های جدید، نشر و اشاعه جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی و در نهایت رسیدن به خرد جمعی، امری ضروری است. بر آیین نامه انجمن‌های عملی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارگروه همایش همانند دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها، و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی موظف است نسبت به برگزاری همایش‌های علمی اقدام نمایند. از جمله شرح وظایف کارگروه همایش و گردهمایی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تعیین محورهای علمی- پژوهشی همایش و تعیین فرم و قالب مورد نظر جهت دریافت خلاصه مقالات.
  • انتخاب هیات داوران همایش.
  •  پیگیری دریافت و ارسال مقالات جهت اعلام نظر به هیات داوران همایش. 
  • انتخاب مقالات برگزیده و اعلام به دبیرخانه جهت انعکاس موضوع به نویسندگان مقاله.
  • تنظیم کتابچه خلاصه مقالات و ارائه به کمیته انتشارات جهت پیگیری چاپ.
  • تنظیم برنامه علمی همایش‌ها (تنظیم عناوین و برنامه سخنرانی‌ها، تعیین سخنران، کارگاه‌های جنبی، زمان‌بندی سخنرانی‌ها).
منصور کوهی رستمی
منصور کوهی رستمیدبیر کارگروه
هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان