هیات مدیره۱۳۹۸-۴-۵ ۱۵:۴۵:۱۷ +۰۴:۳۰

اعضای هیأت مدیره اولین دوره انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی

۱۳۹۷-۱۴۰۰

دکتر محمد حسن‌زاده
دکتر محمد حسن‌زادهرئیس انجمن
عضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر احمد شعبانی
دکتر احمد شعبانی نائب رئیس انجمن
عضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دانشگاه اصفهان
دکتر نادر نقشینه
دکتر نادر نقشینهخزانه‌دار
عضو هیات علمی رشته اطلاعات و دانش‌شناسی
دانشگاه تهران
محمدرضا شکاری
محمدرضا شکاریبازرس
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان امیدیه خوزستان
دکتر محسن نوکاریزی
دکتر محسن نوکاریزیعضو هیات مدیره و دبیر کارگروه پژوهش
عضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر منصور کوهی رستمی
دکتر منصور کوهی رستمیعضو هیات مدیره و دبیر کارگروه گردهمایی‌ها
عضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان
عبدالله جعفری
عبدالله جعفریعضو هیات مدیره و دبیر کارگروه انتشارات
کارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس مسئول امور کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

سیامک محبوب
سیامک محبوبعضو هیات مدیره
پژوهشگر کتابخانه‌های عمومی و مطالعات خواندن
دکتر عاطفه زارعی
دکتر عاطفه زارعیعضو علی البدل هیات مدیره و دبیر کارگروه مشارکت‌ها (سازمان‌ها و مردم)
عضو هیات علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد همدان
دکتر روح الله منوچهری
دکتر روح الله منوچهریعضو علی البدل هیات مدیره و دبیر کارگروه تضمین کیفیت
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس
جواد قنبری
جواد قنبریبازرس علی‌البدل و دبیر کارگروه تبلیغات و روابط عمومی
کتابدار کتابخانه سیار سفیر دانایی استان تهران