اطلاعات سلامت۱۳۹۸-۲-۱۵ ۱۰:۳۶:۰۳ +۰۴:۳۰

اهداف و مأموریت‌ها

مأموریت اصلی این کارگروه عبارت خواهد بود از شناسایی روش‌ها و ترویج کاربرد اطلاعات سلامت در بستر کتابخانه‌های عمومی از راه تسهیل دسترسی به اطلاعات کارآمد، مرتبط، و باکیفیت سلامت.

این مأموریت با اقدام به انجام وظایف زیر و زمینه‌سازی برای تحقق آن‌ها میسر خواهد شد؛ هرچند که این وظایف، منحصر به موارد زیر نخواهد بود:

  1. شناسایی و اقدام در جهت افزایش سهم منابع اطلاعات سلامت برای کاربران در مجموعه‌های منابع کتابخانه‌های عمومی
  2. ترویج و توسعۀ سواد اطلاعات سلامت در میان کتابداران و کاربران کتابخانه‌های عمومی
  3. ترویج و توسعۀ سواد سلامت در میان کاربران کتابخانه‌های عمومی

تحقق این وظایف از راه توسعۀ یادگیری، ارتقای استانداردها، تعامل حرفه‌مندان، و ارتقای اخلاق حرفه‌ای از منظر ترویج خودمراقبتی صورت خواهد گرفت. بدیهی است که در این جهت، «کارگروه اطلاعات سلامت» نیازمند همکاری با تمامی دیگر کارگروه‌های انجمن، و همکاری و هم‌افزایی با سازمان‌ها و مجامع دولتی و غیردولتی از طریق انجمن خواهد بود.

این تعاملات تنها با همکاری و مشارکت تمامی اعضای انجمن و کتابداران ارجمند شاغل در کتابخانه‌های عمومی ممکن خواهد گردید. بنابراین بدین وسیله از تمامی افراد مرتبط با انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های عمومی دعوت می‌شود با این کارگروه همکاری نمایند.

گزارش جلسات کارگروه

دریافت گزارش جلسه

گزارش جلسه اول

جلسه اول| چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷| وزارت بهداشت و درمان
دریافت گزارش جلسه
دکتر مریم اخوتی
دکتر مریم اخوتیدبیر کارگروه اطلاعات سلامت
دانشیار کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر علی‌حسین قاسمی
دکتر علی‌حسین قاسمیمسئول کارگروه اطلاعات سلامت
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز