آموزش و نوآوری

//آموزش و نوآوری
آموزش و نوآوری۱۳۹۸-۵-۱۴ ۱۱:۱۱:۵۸ +۰۴:۳۰

اهداف و مأموریت‌ها

انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش تخصصی در حوزه کتابخانه‌های عمومی و توسعه کیفی متخصصان آن، همچنین بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط، تشکیل شد. بر اساس اساسنامه، یکی از وظایف اصلی این انجمن ارائه آموزش‌های مورد نیاز مرتبط با کتابخانه عمومی است و کارگروه آموزش و نوآوری مسئول این مهم تعیین شده است.
از جمله اهداف کارگروه آموزش و نوآوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ارائه انواع آموزش‌ها مبتنی بر دانش روز حوزه کتابخانه عمومی
  • تعیین اولویت‌های آموزشی متناسب با نیازهای کتابداران و کتابخانه‌ها به منظور تدوین برنامه‌های آموزشی
  • طراحی برنامه‌های آموزشی متناسب با اهداف، راهبردها و مسائل کتابخانه‌های عمومی
  • بررسی مستمر برنامه‌های آموزشی و فراهم نمودن بازخوردهای لازم به منظور اصلاح و بازنگری آن

برنامه‌های آموزشی کارگروه پس از طی فرآیند نیازسنجی و طراحی برنامه‌های آموزشی، در قالب کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار می‌شود.
علاوه بر برنامه‌های آموزشی که توسط انجمن بصورت فصلی برگزار می‌شود، افراد متخصص در حوزه کتابخانه‌های عمومی می‌توانند پیشنهاد خود برای برگزاری دوره آموزشی را مطابق با سرفصل‌های مصوب انجمن، به کارگروه آموزش و نوآوری ارائه دهند تا پس بررسی و تصویب در فرآیند اجرا قرار گیرد.

0دوره
تا به حال برگزار شده است
0نفر
در دوره‌ها شرکت کردند.
0ساعت
آموزش برگزار شده است.

نظام‌نامه آموزشی

پیشنهاد دوره آموزشی

تقویم آموزشی

دوره‌های آموزشی

اعضای کارگروه

سیامک محبوب
سیامک محبوبدبیر انجمن
پژوهشگر کتابخانه عمومی و مطالعات خواندن
سکینه قاسپور
سکینه قاسپوردبیر کارگروه
دانشجوی دوره دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا