یادداشت‌ها

/یادداشت‌ها

انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی و برخی افق‌های پیش روی آن

۱۳۹۷-۱۰-۹ ۱۵:۵۷:۰۳ +۰۳:۳۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۷|یادداشت‌ها|

دکتر محمد حسن‌زاده، عضو مؤسس و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با زحمت های فراوان و پس از طی [...]

نخستین مجمع‌عمومی و انتخابات «انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران» (۲۷ تیر ۱۳۹۷)

۱۳۹۷-۱۰-۹ ۱۲:۵۸:۴۶ +۰۳:۳۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۷|یادداشت‌ها|

 محمد جوهرچی مسئول تدارک اجرایی نخستین مجمع‌عمومی و انتخابات «انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران» (27 تیر 1397) [...]