رسالت انجمن

بسترسازی تكثیر و تعامل و هم‌اندیشي و مشاركت دانش‌بنيان ذینفعان دانشور و كنشگر حرفه‌ای كتابخانه‌های عمومي ایران در سياست‌گذاری، تصميم‌سازی، ارزیابي و نظارت؛ از طریق پژوهش، آموزش، اطلاع‌رساني و ارتباطات علمي برای ارتقای خدمت به عموم ایرانيان و اعتلای سرمایۀ اجتماعي و منزلت حرفه‌ای اعضا.

اهداف انجمن

 •   كسب جایگاه مرجعيت، هدایت كنندگي و تصميم سازی در دانش و حرفۀ كتابخانۀ عمومي؛

 • تقویت نگاه به درون، شناسایي استعدادها، قدر نهادن آنها و تمهيد رشد سازماني (نظام ارتقای مدیریتي)

 • تحكيم پایدار ارتباط دوسویه و تعاملي با دانشگاه و دانشوران در گسترة همۀ رشته‌های مرتبط؛

 • مشاركت در فرایند نظری و اجرایي و مالي پژوهش و آموزش، و نظارت بر آنها در طرح‌ها و بودجه‌های عمومي و ملّي؛

 • ابتنای فرایند تصميم‌گيری و تصميم سازی بر پژوهش و خرد جمعي در كليۀ سطوح مرتبط؛

 • استانداردسازی و اعتباربخشي صلاحيت‌ها، معيارها، هنجارها، خدمات، مهارت‌ها، ابزارها و تجهيزات در كتابخانه‌های عمومي با استفاده از خروجي طرح‌های پژوهشي مسأله‌محور برخاسته از معضلات واقعي كتابخانه‌های عمومي؛

 • ایجاد تغييرپایدار، متداوم و برگشت‌ناپذیربا مشاركت در سطح دانش؛

 • ابتنای نيازسنجي، طراحي، اجرا و اثرسنجي آموزش ضمن خدمت كاركنان كتابخانه‌های عمومي بر روش‌های علمي و نيازهای واقعي حرفه‌ای؛ 

 • تمركز زدایي و محلي كردن كليۀ فرایندهای اجرایي و مدیریتي مرتبط به سطح كتابخانه؛ 

 • تبدیل كتابخانۀ عمومي به عنوان یک نهاد محوری در همكاری‌های علمي سازماني؛

 • ارتقای شاخص‌های اخالق حرفه‌ای در محيط كار و تبدیل كردن كتابداران عمومي به فعالان اثرگذار اجتماعي.


Warning: file_get_contents(./files/site1/modern02/block_side_one_fa.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/iplasoc/public_html/includes/template_code.php on line 90

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | The Scientific Association of Iran Public Library Advancement

Designed & Developed by : Yektaweb