انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- عضو پیوسته
شرایط عضویت پیوسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | 
دارا بودن مدرک  کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری و اطلاع رسانی) یا یکی از رشته‌های مرتبط (روان‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی؛ مدیریت، مهندسی و فناوری اطلاعات).
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.116.27.fa
برگشت به اصل مطلب