انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- عضو وابسته
شرایط عضویت وابسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | 
دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های پیش گفته در بند یک با دست کم پنج سال سابقه اشتغال در کتابخانه‌های عمومی؛ همچنین دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در سایر رشته‌ها با حداقل سه سال سابقه اشتغال در کتابخانه عمومی یا ادارات مرتبط آن.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.117.28.fa
برگشت به اصل مطلب