انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- عضو دانشجویی
شرایط عضویت دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | 
اشتغال به تحصیل در یکی از رشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی به ویژه گرایش مدیریت کتابخانه عمومی، روان‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، مدیریت، مهندسی و فناوری اطلاعات؛
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.118.29.fa
برگشت به اصل مطلب