انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- عضو حقوقی
شرایط عضویت حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | 
فعالیت در زمینه‌های علمی - پژوهشی مربوط، به درخواست بالاترین مقام مسئول.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.119.30.fa
برگشت به اصل مطلب