انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- تقویم رخدادها
رخدادهای گذشته و آتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۳ | 
رخدادهای پیشِ رو
سه شنبه 1 آبان 1397 | ساعت 10:00-12:30 | جلسه اعضای هیات مدیره و بازرسان​ 
رخدادهای گذشته
سه شنبه 10 مهر 1397 | ساعت 11:00-12:30 | جلسه با معاونت فرهنگی شهرداری تهران
سه‌شنبه 3 مهر 1397| ساعت 10:00-13:00| جلسه اعضای هیات مدیره و بازرسان|مشهد: آستان قدس رضوی
یکشنبه 4 شهریور 1397 | ساعت 9:30-13:00| جلسه اعضای هیات مدیره و بازرسان| دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن جلسات
سه‌شنبه 9 مرداد 1397 | ساعت 10-13| نخستین جلسه اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن | کتابخانه عمومی شهید چمران تهران 
چهارشنبه 27 تیر 1397 | نخستین مجمع عمومی انجمن ارتقای علمی کتابخانه‌های عمومی ایران | دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.133.48.fa
برگشت به اصل مطلب