انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- کارگروه مشارکت‌ها (سازمان‌ها و مردم)
کارگروه مشارکت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۲ | 
کارگروه مشارکتها (سازمانها و مردم) 
مسئول کارگروه: خانم دکتر عاطفه زارعی
استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آژاد اسلامی واحد همدان و مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان
جهت ارتباط با ایشان میتوانید از ایمیل زیر استفاده کنید
ایمیل: 
atefehzarei@gmail.com

شرح وظایف کارگروه

 
سازمانها ردیف مشارکت سازمانها، خیرین و مردم
 
مقدار فعالیت کارگروه/ واحد مسئول کارگروه/ واحد همکار بودجه
(میلیون ریال)
(پیش‌بینی)
درآمد برای انجمن (میلیون ریال)
(پیش بینی)
محل درآمد
(پیش‌بینی)
سازمانها 1. نهاد کتابخانه های عمومی کشور 1سند مشارکتها
1-1. مدیران کل استان ها 1سند
1-2. کتابداران کتابخانه های عمومی (شهری، روستایی، سیار) 1 سند
2. شهرداریها 1 سند مشارکتها
  1.  
معاونت فرهنگی و هنری شهرداری
1-2. کتابداران فرهنگسراها ب
3. آستان قدس رضوی 1 سند مشارکتها
3-1. کتابداران کتابخانه های عمومی
4. کانون فرهنگی و هنری مساجد 1 آزمون مشارکتها
5. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشارکتها
5-1. کتابداران کتابخانه های کانون
6. و سازمانهای دیگر ...(کانون اصلاح و تربیت، زندان ها و...) 1 سند مشارکتها
دانشگاه های مجری 7. دانشگاه های دولتی مشارکتها
8. دانشگاه های آزاد اسلامی مشارکتها
9. دانشگاه های پیام نور مشارکتها
10. دانشگاه های علمی و کاربردی مشارکتها
انجمن ها 11. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی  ایران 1سند
11-1. انجمن استان ها
12 انجمن های خیرین کتابخانه ساز 1 سند
12-1 انجمن های استان ها
13. سایر انجمن ها .....
14. حامیان کتابخانه های عمومی (ناشران چاپی و الکترونیکی، نویسندگان و پژوهشگران، کتابخوانان، خیرین و...
 
فرایند انجام کار:
  1. تنظیم تفاهم نامه همکاری و تفاهم نامه با سایر سازمان‌ها (توسط خانم دکتر عاطفه زارعی)
  2. برنامه ریزی و تعیین وقت (زمان) قرار ملاقات انجمن و مطرح کردن نقاط اشتراک و افتراق و مشخص شدن زمینه همکاری با طرف تفاهم نامه
  3. ارسال تفاهم نامه همکاری انجمن علمی کتابخانه های عمومی به سایر سازمان‌ها
  4. بررسی تعهدات طرفین، و زمان بندی اجرا
  5. تعریف امتیازهای شغلی و شرایط عضویت در سازمان مربوطه
  6. امضاء نهایی تفاهم نامه با سازمان‌ها
  7. اجرایی شدن تفاهم ‌نامه  با بررسی تعهدات طرفین
​اقدامات انجام شده

1- عقد تفاهم‌نامه انجمن با «سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی»
2-  عقد تفاهم‌نامه انجمن با «سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.141.54.fa
برگشت به اصل مطلب