انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران- اخبار و گزارش
تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی و سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی و سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۲ | 
تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی و سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی منعقد گردید.
این تفاهم نامه در راستای توسعه همکاری‌های مشترک نظام‌یافته علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی در حوزه‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و همچنین ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بین سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به نمایندگی دکتر مجتبی بذرافشان مقدم که در این تفاهم نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود و انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران به نمایندگی دکتر محمد حسن زاده که به اختصار انجمن نامیده می شود در 7 ماده، 22 بند، 3 تبصره تنظیم گردیده است.
جهت دانلود متن کامل تفاهم نامه اینجا کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران:
http://ipla.ir/find.php?item=1.64.62.fa
برگشت به اصل مطلب