کارگروه‌ها۱۳۹۸-۱-۲۰ ۱۳:۳۲:۵۹ +۰۴:۳۰

کارگروه تضمین کیفیت

کارگروه انتشارات

کارگروه ترویج خواندن

کارگروه پژوهش

این کارگروه به دنبال ارتقاء جایگاه پژوهش در حوزۀ کتابخانه‌های عمومی و فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر، هدفمند و کاربردی در این زمینه است.