کارگروه‌ها۱۳۹۷-۱۰-۴ ۱۴:۳۸:۰۷ +۰۳:۳۰

کارگروه آموزش و نوآوری

کارگروه تضمین کیفیت

کارگروه انتشارات

کارگروه ترویج خواندن

کارگروه پژوهش

این کارگروه به دنبال ارتقاء جایگاه پژوهش در حوزۀ کتابخانه‌های عمومی و فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر، هدفمند و کاربردی در این زمینه است.

کارگروه اطلاعات سلامت

هدف از تشکیل کارگروه اطلاعات سلامت، هدایت، ارتقا و توسعه خدمات اطلاعات بهداشتی و دسترسی و حرفه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بمنظور تسهیل دسترسی به اطلاعات با کیفیت می‌باشد.

کارگروه روابط‌عمومی و تبلیغات

وظیفه این کارگروه، تهیه و تدوین اخبار، بیانیه، جوابیه، اطلاعیه و ارسال و پیگیری انعکاس آن در رسانه‌ها، همکاری در برگزاری همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها، مصاحبه‌ها و بازدیدها، پیگیری موارد انتشاراتی روابط عمومی نظیر بروشور، مجله، انواع الواح فشرده و ارتباط مستمر با رسانه ها است

کارگروه مشارکت‌ها (سازمان‌ها و مردم)

هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد همکاری علمی و مشارکت با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، دانشگاه‌ها، اعضای هیات علمی، خادمان فرهنگی و خیرین داوطلب، برای استفاده از اندیشه‌ها، نظرات و ابتکارات جهت هم‌افزایی و مشارکت در حمایت، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کتابخانه‌های عمومی است.