تبلیغات و روابط‌عمومی۱۳۹۸-۱-۲۰ ۱۳:۲۸:۴۴ +۰۴:۳۰

هدف

وظیفه این کارگروه، تهیه و تدوین اخبار، بیانیه، جوابیه، اطلاعیه و ارسال و پیگیری انعکاس آن در رسانه‌ها، همکاری در برگزاری همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها، مصاحبه‌ها و بازدیدها، پیگیری موارد انتشاراتی روابط عمومی نظیر بروشور، مجله، انواع الواح فشرده و ارتباط مستمر با رسانه ها است.