باشگاه مقاله خوانی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با موضوع نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه اقتصادی

//باشگاه مقاله خوانی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با موضوع نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه اقتصادی

باشگاه مقاله خوانی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با موضوع نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه اقتصادی

نخستین باشگاه مقاله خوانی (journal club) کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با موضوع نقش کتابخانه‌ها عمومی در توسعه اقتصادی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن علمی ارتقا کتابخانه‌های عمومی ایران و اساتید برجسته علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار شد.

در این جلسه مقاله «کتابخانه‌های عمومی و توسعه اقتصادی جامعه: گزارش موفقیت‌ها» نوشته «کریستین همیلتون» که به بررسی چند کتابخانه در ایالات متحده امریکا پرداخته و موفقیت‌های آنان را در حوزه اقتصادی گزارش داده است، ارائه شد.

این مقاله عنوان می‌کند کتابخانه‌های عمومی می‌توانند داده‌های لازم را برای آغاز یک کسب و کار و راهنمایی برای ادامه راه، بروز رسانی و تقویت عقبه اجتماعی یک بنگاه بزرگ و یا کوچک اقتصادی تأمین کنند. همیلتون در این مقاله چندین نمونه از کتابخانه‌های عمومی در ایالت متحده امریکا را بررسی می‌کند و کارکردهای اقتصادی آنان را بر می‌شمارد. بدون تردید هر فعالیت اقتصادی برای کسب موفقیت نیاز دارد تا اطلاعات اولیه مناسب برای تولید محصول و یا خدماتی که مردم به آن نیاز داشته باشند را کسب کند تا میزان ریسک را به حداقل ممکن برساند. از همین رو این کتابخانه‌ها هستند که می‌توانند در این زمینه موثر واقع شوند. البته کتابخانه‌ها نه تنها برای کسب و کارهای محلی بلکه برای بنگاه‌های اقتصادی نیز مفید به فایده خواهند بود و می‌توانند به عنوان حلقه واسطی بین مردم و مراکز اقتصادی نقش ایفا می‌کنند. همچنین می‌توانیم کتابخانه‌های عمومی را همکاری قابل اتکا برای واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) واحدهای تولیدی بزرگ بدانیم و حتی نقشی در همان اندازه برای کسب و کارهای خرد محلی برای آن متصور شویم.
بدون تردید کتابخانه‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات لازم در کاهش هزینه تمام شده تولید موثر شوند و به تبع آن بر توان رقابتی واحدهای تولیدی و خدماتی در بازار بیفزایند. همچنین با کاهش هزینه‌ها، می‌توان به افزایش قدرت خرید مردم نیز کمک کرد که به رونق اقتصادی منجر خواهد شد. البته همیلتون کسب این میزان تأثیر گذاری کتابخانه‌ها را ساده نمی‌داند و چالش‌های بزرگی چون کمبود منابع مالی و اطلاعاتی را برمی‌شمارد، اما مهمترین چالش را باورهای ذهنی و موانع تفکری می‌داند؛ به عبارت دیگر اگر کتابداران به این باور برسند که می‌توانند در این حوزه یاری گر بدنه اقتصادی جامعه باشند، بسیاری از این موانع برطرف می‌شود.
در این مقاله به کتابخانه‌هایی اشاره شده است که مراکز اطلاع رسانی کسب و کار راه اندازی کردند و در این راه مردم را راهنمایی می‌کنند. همانطور که همیلتون اشاره می‌کند کتابخانه‌ها تنها یک گروه خاص را حمایت نمی‌کنند، بلکه باید همه اقشار جامعه را دریابند. بنابراین خدمات رسانی به جامعه اقتصادی و کارآفرین نیز در این حوزه می‌گنجد.
از این مقاله چنین بر می‌آید که کتابخانه‌ها می‌توانند محلی برای آشنایی هرچه بهتر افراد و ایجاد گروه‌های موفق اقتصادی شوند. یعنی کتابداران با شناختی که از اعضا پیدا می‌کنند و با اشتراک گذاری نیازها می‌توانند باعث اتصال افرادی شوند که پیوند آنان منجر به تشکیل یک کمپانی اقتصادی می‌شود.
در پایان هملینتون نتیجه می‌گیرد که کتابخانه‌های عمومی بخشی از اقتصاد محلی هستند و به نوعی یک ثروت عمومی و بستر لازم برای شکل گیری، ادامه و موفقیت کسب و کارها به حساب می‌آیند. در کتابخانه‌هایی که نویسنده مقاله بررسی کرده است، کتابداران به اهمیت نقش خود در توسعه این کسب و کارها پی برده و به داستان‌های افراد موفق بها دادند. شاید یکی از مهمترین نتایج این مقاله که بر تحقیقات میدانی همه جانبه استوار است این بوده که کتابخانه‌ها بهترین محل برای تأمین اطلاعات مورد نیاز مشاغل خرد، متوسط و حتی بزرگ هستند.
پس از ارائه این مقاله اساتید و برخی از فعالان حوزه اقتصادی و کسب و کار به ارائه دیدگاه‌های خود و تحلیل دستاوردهای مقاله پرداختند.

در همین راستا موارد چون نقش کتابخانه‌های عمومی در آموزش کارآفرینان آینده، نقش کتابداران و حضور آنان در مجامع و کمیسیون‌های مختلف، لزوم کسب مهارت‌های مختلف از جمله سواد دیجیتالی، فناوری‌های اطلاعاتی و مهارت‌های زبانی، آشنایی با زبان‌های بین المللی و پایگاه‌های اطلاعاتی برای کتابداران، نقش کتابخانه‌های عمومی در تولید محتوا و تأمین منابع اطلاعاتی، پر کردن شکاف‌های اطلاعاتی کارآفرینان و صاحبان کسب و کار، تأمین نیاز اطلاعاتی کارآفرینان، شناسایی استعدادهای محیطی و جمع آوری اطلاعات، بازاریابی محتوا برای آغاز یک کسب و کار و حفظ آن در عرصه جامعه، تأمین اطلاعات لازم برای برنامه ریزی، تصمیم سازی و ارائه مشاوره اقتصادی مطرح شد.
همچنین اساتید و حاضران بر مواردی چون لزوم تغییر ذهنی سازمانی کتابداران و اصلاح آن با کارکردهای اجتماعی، نقش دولتمردان و سیاستگذاران در توسعه کتابخانه‌های عمومی، لزوم تغییر در نگاه کتابداران از زمان آغاز کسب آموزش در دانشگاه‌ها تأکید کردند.
اساتید و شرکت کنندگان در باشگاه مقاله خوانی پیشنهاد دادند که مقاله خوانی در سطح کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور نیز انجام شود.
در این باشگاه تأکید شد که کتابخانه‌ها موجودات زنده‎ای هستند و برای بقای خود باید با فضای پیرامونی ارتباط مناسب برقرار کنند و پیشنهاد شد که اگر جامعه به سمت مطالعه حرکت نمی‌کند، پرده خوانی و نقالی در کتابخانه‌های رواج یابد. در ادامه مطرح شد که کتابخانه‌های عمومی در آموزش شهروندان برای استفاده صحیح از منابع طبیعی نقش به سزایی داشته و باعث حفظ و استفاده بهینه از ثروت‌های ملی می‌شوند. به علاوه عنوان شد که کتابخانه‌های عمومی می‌توانند به عنوان مشاور در کنار بازار قرار گیرند.
همچنین قرار شد با توجه به برگزاری همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی که فروردین ماه ۱۳۹۹ در اهواز برگزار شود، یک کتابخانه در شهر لالجین که به عنوان شهر جهانی سفال شناخته می‌شود، کارکردهای اقتصادی برای صاحبان کارگاه‌های سفالگری و فعالان این حوزه برای خود تعریف و اجرا کند و نتایج آن را در همایش مطرح سازد.
در ادامه قرار شد که اعضای کودک و نوجوان طرح‌های اقتصادی خود را که جنبه کارآفرینی دارند، ارائه دهند تا در همایش فوق مطرح شود.
در این باشگاه به طور رسمی فراخوان ارسال مقاله به همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی اهواز اعلام شد که تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری نیز ادامه دارد.
در ادامه برخی از کتابداران نیز به بیان نظرات خود پرداختند و از تجربیات خود در حوزه کارکردهای اقتصادی سخن گفتند.
همچنین در پایان تأکید شد که این محور موضوعی و اجرای آن در کتابخانه های عمومی زمانی می‌تواند تاثیر گذار باشد که کمک کننده کسب و کارهای محلی باشد و در این صورت کارکرد اقتصادی کتابخانه‌ها را که یکی از شاخه‌های مهم محل اجتماع بودن کتابخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، به منصه ظهور می‌رسد.

۱۳۹۸-۶-۱۴ ۱۵:۴۰:۰۷ +۰۴:۳۰شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۸|اخبار|۲ Comments

۲ نظر

 1. کتابدار این سرزمین با قلبی پر درد و لبخندی بر لب شهریور ۱۷, ۱۳۹۸ at ۹:۱۷ ق.ظ - Reply

  با سلام و خسته نباشید
  برنامه هاتون بسیار متنوع و جذاب است و به رشد فرهنگی جامعه کمک می کند اما باید توجه داشت کتابدار هم جزئی از این جامعه می باشد و توجه به کتابدار و رفع مشکلات کتابدارها به رفع مشکلات افراد جامعه کمک میکند. برنامه های فوق العاده زیاد و طاقت فرسایی که در کتابخانه ها با وجود کمبود نیروی انسانی به کتابدارها تحمیل می گردد ، و انتظار بسیار بالا و آمار سازی را طلب می کند که کتابداران در انواع و اقسام جشنواره ها و سامانه ها به آن سامان می دهند (کتابداران متوجه می شوند از چه صحبت می کنم )
  در نهایت منجر به این می شود که آمارها در نمودارهایتان رشد صعودی به خود بگیرند و سرخوش از پیروزی برای خود دست بزنید و خوشحال باشید و در ادامه برنامه های بیشتری و انتظارات بیشتری از کتابدار داشته باشید و کتابدار درمانده ناچار به آمار سازی دوباره برای زیر سؤال نبودن از اینکه برنامه ها مورد استقبال عامه مردم نیستند .
  آیا تا کنون کسی پرسیده کتابدار مشکلت چیست؟ حال بگذریم از اینکه نیروهای روستایی بدون آزمون با قرار داد ۶ ماهه و سه ماهه با رشته غیر مرتبط حقوقشان مساوی یک کتابدار با ۲۴ سال سابقه می باشد و در بیشتر مواقع با تحصیلات کمتر و رشته نامرتبط ، مقام مافوق کتابدار با سابقه با تحصیلات عالیه می گردد به مدد پارتی که توسط آن به سازمان وارد شده است . اینها همه بماند …..

  نظرات کتابداران دردمند در یادداشتها را دوباره بخوانید که حرف دل بسیاری از کتابداران این سرزمین است . کتابدارانی که با قلبی پر درد و لبخندی بر لب پاسخگوی رؤسا ، ارباب رجوع ، جامعه و …… هستند و در واقع سنگ زیرین آسیا هستند و بی صدا زیر بار فشار کاری وآمار سازی دروغین برای خشنودی رؤسا فرسوده شده و بی صدا نابود می گردند .

  چرا که برنامه ریزان گمان کنند که برنامهای کارشناسی نشده شان با استقبال چشمگیر جامعه روبرو شده است و سیر صعودی طی می کند و این رشد از برنامه بی نقص شان بوده است نه فرسایش کتابدار که در واقع کتابدار در این عرصه هیچ جایگاهی ندارد .( در جشنواره ها و برنامه های فروان نهاد می بینیم و کتابداران سرزمینم گواه آن هستند .)
  آیا زمان آن نرسیده برنامه ای جهت شنیدن دردها و رنج و حل مشکل این قشر زحمتکش کذاشته شود ، جدا از هفته نمادین کتاب آبان ماه ؟؟؟ که رفع آلام کتابداران در ایجاد شور و اشتیاق جامعه و انعکاس بدون ترس و صادقانه کاستی های برنامه ها به برنامه ریزان را در پی خواهد داشت .
  به جای اینکه با طرح و اجرای برنامه های به زعم خود موفق و آمارسازی باری از دوش کتابدار بر نمی داریم ، بار اضافی به دوش او نگذاریم .

  در درجه اول کتابدار به حمایت نیاز دارد که چند برابر همان حمایت را به جامعه بازتاب دهد .

  بیاییم لبخند را بر دلها و لبان کتابدار بنشانیم تا جامعه و فرهنگ بخندد .

  کتابدار درمانده ایران و همچنان امیدوار

 2. رضا خدادوست شهریور ۱۷, ۱۳۹۸ at ۴:۳۸ ب.ظ - Reply

  سلام
  میخواستم جواب خودمو به دوست عزیزمون که خود را با عنوان کتابدار این سرزمین با قلبی پر درد و لبخندی بر لب معرفی کرده بدم
  به قول رهبر دوست داشتنی مون شما وقتی مشکلی رو می بینی داد و بیداد نکن بشین ببین راه حلش چیه و علمی فکر کن و بعد به مقام اش بگو.
  به نظرم بودن انجمن علمی گام خوبی بود.

درج نظر