چهارمین نشست ژورنال کلاب همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

//چهارمین نشست ژورنال کلاب همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

چهارمین نشست ژورنال کلاب همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

چهارمین جلسه از باشگاه‌های مقاله خوانی در راستای همایسش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
در این جلسه از باشگاه‌های مقاله خوانی کشور که به میزبانی استان قزوین و با حضور محمد حسن زاده رئیس انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران، احمد شعبانی نائب رئیس، روح الله منوچهری، عاطفه زارعی، منصور کوهی رستمی و محمدرضا شکاری از اعضای هیئت مدیره انجمن علمی کتابخانه‌های عمومی کشور و فاطمه محمد بیگی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین برگزار شد به مطالعه، بررسی و تحلیل مقاله « نقش کتابخانه های عمومی در توسعه اعتماد و سرمایه اجتماعی» پرداخته شد.


کریم تفضلی جامعه شناس و استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) استان قزوین در این جلسه با اشاره به بخش هایی از مقاله« نقش کتابخانه های عمومی در توسعه اعتماد و سرمایه اجتماعی» اظهار داشت: امروز بحث سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های حوزه جامعه شناختی در کشور مطرح است و موجب شده تا سرمایه اجتماعی و نگاه به نیروی انسانی به شکل ویژه ای تغییرکند.
وی بیان کرد: در دنیای امروز سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین قدرت های بشر در دنیا مطرح است و کشورهای مختلف با راهکارهای متفاوت به دنبال اعتماد سازی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه هستند کتابخانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی میتوانند نقشی تاثیرگذار در این خصوص ایفا کنند.

کتابخانه ها میتوانند درمان کننده مشکلات فرهنگی جامعه باشند:

عاطفه زارعی مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی استان همدان و عضو هیئت مدیره انجمن کتابخانه های عمومی کشور نیز در بخش دیگری از این بیان کرد: مسئله حاشیه نشینی، مهاجرین و گروه های آسیب پذیر جامعه امروز به چالشی بزرگ در حوزه فرهنگی در کشور تبدیل شده است که قطعا نهاد کتابخانه ها میتواند در این خصوص عملکردی مثبت و اثرگذار داشته باشد.
وی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت خیرین نیز در این بخش نباید نادیده گرفته شود و قطعا حمایت گروه های مردمی، خیرین و نهادهای حمایتی از این فعالیت های در حوزه کتابخوانی مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی را رفع میکند.
این عضو هیئت مدیره انجمن کتابخانه های عمومی کشور خاطرنشان کرد: امروز نهاد کتابخانه ها به یک عضو تاثیرگذار در اجتماع تبدیل شده است و میتوان انتظار داشت جایگاه اجتماعی و حمایت از سرمایه های اجتماعی خوبی در این نهاد به وقوع بپیوندد.
کتابخانه حامی سرمایه اجتماعی در کشور استمدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: در تعریف سرمایه های اجتماعی آمده است، منابع و انرژی نهفته در جامعه که سبب فعال شدن ارتباطات در میان مردم می شود و اعتماد و همدلی و شبکه اجتماعی را بین افراد شکل میدهد و کتابخانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی میتوانند در این حوزه با ارائه دادن خدمات اجتماعی به همه آحاد جامعه اثر بخش باشند.

محمد بیگی بیان کرد: کیفیت و ارتقاء خدمات در کتابخانه های عمومی میتواند منجر به ارتقاء اعتماد عمومی باشد و توجه به مناطق کمتر برخوردار، حاشیه نشین، روستاها و ارائه و ارتقاء کیفی خدمات ارائه شده به جامعه هدف و هماهنگ سازی خدمات ارائه شده به جامعه از راهکارهایی است که میتواند به این مسئله کمک کند.
وی عنوان کرد: کتابخانه باید از حالت امانت دهی صرف کتاب خارج شود و محلی برای تعامل، آموزش دریافت حمایت های روحی و فرهنگی و بستری برای توسعه فعالیت های فرهنگی باشد.

نتایج تحقیقات کاربردی در حوزه کتابخوانی گردآوری و تالیف می شود
محمد حسن زاده رئیس انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به برگزاری کنفرانس نهایی باشگاه های مقاله خوانی در کشور بیان کرد: نتایج حاصل از برگزاری این جلسات و مطالعات انجام شده در آینده نزدیک گردآوری و در مجمع نهایی ارائه خواهد شد.
وی بیان کرد: برگزاری این جلسات باید بتواند گامی در جهت حمایت هرچه بیشتر از استفاده از روش های علمی در مدیریت کتابخانه های کشور باشد و امیدواریم بتوانیم در این مسیر عملکردی قابل قبول ارائه کنیم.

۱۳۹۸-۱۰-۲۳ ۰۸:۱۸:۲۰ +۰۳:۳۰دی ۲۱ام, ۱۳۹۸|اخبار|۰ Comments

درج نظر