پیام تبریک رئیس انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار

//پیام تبریک رئیس انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار

پیام تبریک رئیس انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار

از دست قاصدی که کتابی به من رسد
در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب
جهان انسانی در دو سال اخیر تجربه ی عظیمی را در تاریخ خویش ثبت کرد. انسانی که حیات خود را در جمع و با جمع، تعریف می کرد، برای حفظ حیات خود مجبور به خانه نشینی و دوری گزیدن از هم نوع خود شد. این واقعه او را به فردیتی بزرگ باز گرداند که طی آن امکان بازبینی احوال خود و بازرسی مسیر تکوین شخصیت خویش را می داشت.
انسان، در این خلوت وسیع و تنهایی اجباری، بیش از پیش با حجم انبوه نادانسته ها و خلأهای وجودی خویش روبه رو شد و از این گذرگاه، با درد درونی انسانیت خود، آشناتر. این گونه بود که در نبود انسانِ هم نشین، کتاب، این فرآورده ی جان آدمیان، به یاری انسان آمد تا با او هم سخن شده و روحش را سیراب کند و بر دردهایش تسکین شود.
در این میان کتابخانه های عمومی، به اضطرار شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، مسیر خدمت رسانی خود را تغییر داد تا روزگار تازه ای را در عمر فعالیت خود تجربه کند. تا پیش از اختلال در فعالیت های حضوری کتابخانه های عمومی، توجهی از سوی این مجموعه، به اهمیت فضای مجازی در ترویج فرهنگ کتابخوانی نمی شد؛ بدین علت این تجربه با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود اما انجمن ارتقای علمی کتابخانه های عمومی ایران، با توجه به رسالتی که در بهره گیری از تجارب بشری در بهبود خدمات کتابخانه ها، برای خود تعریف کرده، کوشید تا در این مدت با نشست های علمی و تحلیل های روزآمد، نگاهی واقع بینانه به جهان جدید یافته و بکوشد راهبردهای جدیدی برای دستیابی به اهداف ذاتی کتابخانه ها، بیابد.
این انجمن کوشید تا از بستر فضای مجازی برای ارتباط بیشتر و مؤثرتر با اندیشمندان حوزه کتاب و کتابخوانی، در نقاط مختلف ایران و جهان، بهره ببرد و از پی این اتصال، بر غنای علمی و تجربی خود بیفزاید و به دنبال آن، امکان نرم افزاری قوی تری برای رشد کیفی خدمات کتابخانه های عمومی کشور را به دست آورد. 
در کنار محدودیت های پیش آمده، ظرفیت های تازه ای هم شناخته شد که مهمترین آنها، توان نیروی انسانی شاغل در کتابخانه هاست که روندگان و راهبران اصلی تحولات فرهنگی در بستر کتابخوانی هستند؛ امیدواریم با همت این عزیزان و به دنبال ارتباطات منطقه ای و بین المللی با متفکران این حوزه، بیش از پیش، امکان بومی سازی دریافت های علمی و تجربی نوین مهیا شود.
بیست و نهمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی و ایام گرامی داشت مقام کتابداران، فرصت دوباره ای برای بازنگری راه رفته و چشم دوختن به راه های نرفته ی پیش روست. بر این اساس صمیمانه ترین تبریک های خود را به همراهان اصلی این راه، جامعه کتابداران و نیز اهالی کتاب، تقدیم می کنم؛ باشد که در این هم راهی و هم داستانی، نور آگاهی، بیش از پیش، سرزمین اندیشه ها را طی کند و بر افق افکار بیفزاید و اراده های خسته را به سوی بهسازی حال انسان، بازسازی کند.
منصور کوهی رستمی
رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانه­ های عمومی ایران

۱۴۰۰-۸-۲۲ ۱۲:۳۸:۲۰ +۰۳:۳۰آبان ۲۲ام, ۱۴۰۰|یادداشت‌ها|۰ Comments

درج نظر