فراخوان عضویت رایگان به مناسبت هفته پژوهش در انجمن علمی ارتقا کتابخانه های عمومی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران، منصور کوهی رستمی، رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران از فراخوان عضویت رایگان به مناسبت هفته پژوهش خبر داد.

وی بیان داشت: علاقمندان جهت بهره مندی از برنامه ها و کارگاه های انجمن می توانند در روزهای ۱۹ لغایت ۲۴ آذرماه با ورود به پورتال انجمن نسبت به تکمیل اطلاعات و عضویت رایگان اقدام نمایند.
علاقه‌مندان در چهار گروه اعضای حقیقی پیوسته، وابسته، دانشجویی می‌توانند تقاضای عضویت نمایند.
عضویت پیوسته: موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه کتابخانه هـای عمـومی (رشته‌های تحصیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی/ کتابـداری و اطـلاع‌رسـانی، روان‌شناسـی و علـومتربیتی، علوم اجتماعی، علوم کاربردی از قبیل مدیریت و فناوری اطلاعات و سایر رشته‌های مـرتبط به تشخیص هیئت‌مدیره)، می‌توانند به عضویت پیوسته در آیند.
تبصره ۱ .اعضای پیوسته انجمن باید شرایط عمومی هیئت موسس و هیئت‌مـدیره، مـذکور درماده ۷ «آئین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسـیون موضـوع مـاد ه ۴ مصـوبه دویسـت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی» را دارا باشند.
تبصره ۲ .افراد دارای درجۀ کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ مـی تواننـد بـا تصویب هیئت‌مدیره به عضویت پیوستۀ انجمن درآیند.
عضویت وابسته: افراد دارای شرایط ذیل می‌توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند:
الف) دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در سایر رشته‌های مـذکور در بنـد ۱-۶ بـا سـه سـال سابقۀ اشتغال در کتابخانه‌های عمومی و ادارات و مراکز مرتبط؛
ب) اشخاصی که دارای مدرک کارشناسی هستند و مدت پنج سال، به نحوی در یکـی از رشـته هـای مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند؛
تبصره. افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بـه شـرط داشـتن ۱۰ سـال سـابقۀ کـار مرتبط در کتابخانه‌های عمومی می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضـویت پیوسـتۀ انجمـن درآیند.
عضویت دانشجویی: عضویت کلیۀ دانشجویانی که در گرایش کتابخانۀ عمومی رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سـایر رشته‌های مرتبط (بند ۱-۶ ) به تحصیل اشتغال دارند، امکان‌پذیر است.
علاقمندان به عضویت می توانند با مراجعه به فرم عضویت با درج اطلاعات کاربری نسبت به عضویت اقدام نمایند.

2022-12-05T13:53:01+03:30دسامبر 5th, 2022|اخبار|۰ Comments

درج نظر