رویدادهای علمی و جوایز۱۴۰۰-۹-۱۶ ۱۴:۱۹:۲۹ +۰۳:۳۰

هدف کارگروه رویدادهای علمی و جوایز

تلاش در راستای توسعه و ترویج برنامه ها ، خدمات و فعالیت های کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری انواع رویدادهای علمی و جوایز

  • برگزاری همایش
  • برگزاری نمایشگاه
  • اعطای جوایز به فعالیت های کتابخانه ها در زمینه نوآوری، خلاقیت و خدمات اثربخش
  • برگزاری انواع رویدادهای اثربخش مرتبط با فعالیت های کتابداران، جوامع محلی و کاربران

اعضای کارگروه

خانم دکتر لیلی سیفی
خانم دکتر لیلی سیفی رئیس کارگروه
عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
خانم عاطفه وطن دوست
خانم عاطفه وطن دوست عضو کارگروه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
آقای محمد مومن
آقای محمد مومنعضو کارگروه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
خانم مرضیه جاودانیان
خانم مرضیه جاودانیان عضو کارگروه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی