پایگاه اطلاعات کرونا ویروس۱۳۹۸-۱۲-۱۹ ۱۴:۱۱:۰۴ +۰۳:۳۰

پایگاه اطلاعاتی کرونا ویروس (مرجع تخصصی متخصصان)

پایگاه اطلاعاتی کرونا ویروس (مرجع تخصصی متخصصان)

با توجه به شیوع کروناویروس و مأموریت ذاتی انجمن‌های علمی، انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران با همکاری تیم گسترده‌ای از متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پایگاه اطلاعاتی ویروس کرونا را در دستور کار خود قرار داده است. امیدواریم، بهره برداری از این پایگاه که به صورت روزمره در حال روزآمدسازی است، به مهار این ویروس کمک کند. در این پایگاه اطلاعات در سه دستۀ زیر ارائه شده است.

نکات بالینی

راهنما

همکاران پایگاه: 

دکتر مریم اخوتی، عاطفه ذوالفقارنسب، مریم مقدمی و هاجر محمدی

استفاده با استناد مجاز است.

نحوه استناد به هر کدام از مقالات:

عنوان مقاله. (سال، ماه انتشار در پایگاه). برگرفته از لینک…