همکاری‌ها و مشارکت‌ها۱۴۰۰-۵-۳۱ ۱۱:۰۳:۵۴ +۰۴:۳۰

اهداف و مأموریت‌ها

همکاری و مشارکت داوطلبانه سازمان ها و نهادهای دولتی  و غیردولتی، دانشگاه ها، اعضای هیات علمی، خادمان فرهنگی و خیرین در استفاده از اندیشه ها، نظرات و ابتکارات جهت هم افزایی و مشارکت درحمایت، ایجاد و توسعه زیرساختهای فیزیکی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کتابخانه های عمومی.

نحوه مشارکت با انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی

  • بهره­ گیری از طرح ها، برنامه ها و مشارکتهای فکری در انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران

  • وقف و اهدا مکان، ساختمان، کتاب چاپی، الکترونیکی و مجازی و تجهیزات به کتابخانه های عمومی

  • همکاری در برنامه های مطالعاتی و پژوهشی با انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران

  • همکاری در برنامه های آموزشی انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران

  • اهدای کمک های مالی جهت تاسیس، تجهیز کتابخانه های عمومی

  • مشارکت در برنامه های ترویجی خواندن

سید مجید میرمحمدی
سید مجید میرمحمدیرئیس کارگروه

اقدامات انجام شده کارگروه از مهر ۱۳۹۷

۱- انعقاد تفاهم نامه با سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۲-  انعقاد تفاهم نامه با معاون فرهنگی و هنری شهرداری تهران در هفته کتاب ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

فرم تماس با کارگروه