فرم نظرسنجی سال ۱۴۰۰2022-10-08T09:33:53+03:30

نظرسنجی سال 1401

  • پاسخگوی ارجمند، این پرسشنامه به بررسی میزان رضایت اعضای انجمن فوق‌الذكر از عملکرد انجمن می‌پردازد. خواهشمند است تمام پرسش‌ها را با دقت مطالعه و از میان گزینه‌های پیشنهادی، گزینه‌ای را که به دیدگاه شما نزدیکتر است، انتخاب نمایید. بدیهی است، پاسخ‌های شما انجمن را در برنامه‌ریزی برای دستیابی به نتایج بهینه یاری خواهد كرد. یادآور می‌شود، تمام پاسخ‌ها محرمانه تلقی شده و پرسشنامه شما به همراه سایر پرسشنامه‌ها به صورت کلی بررسی می‌شود. از اینکه وقت خود را صرف پاسخگویی می‌ نمایید سپاسگزاریم.
  • اطلاعات عمومی