2023-05-29T00:00:00+03:30
Loading Events
This event has passed.

در حال حاضر، رشد اقتصادی در اکثر کشورها حول کسب‌وکارهای کوچک شکل می‌گیرد. این نوع اقتصاد، برخلاف اقتصاد صنعتی، ذاتاً اشباع‌ناپذیر است، زیرا به نحو پایدار و پویا ارزش‌افزوده و شغل ایجاد می‌کند. اغلب استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک حول ایده‌های نوین و تیم‌هایی جوان شکل می‌گیرند؛ لذا برای رشد و بقای خود با چالش‌ها و نیازهایی روبرو هستند؛ بنابراین در فضایی که بنا به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی به‌سوی کسب‌وکارهای کوچک پیش خواهد رفت، با مجموعه‌ای از نیازها در زمینه‌های عمومی‌سازی و ترویج، حمایت و پشتیبانی، و آموزش و مهارت‌ روبرو خواهیم بود که کتابخانه‌های عمومی برحسب مأموریت خود می‌توانند پیشقدم تأمین آنها باشد.

هدف دومین همایش بین‌المللی کتابخانه‌های عمومی با عنوان “کتابخانه‌های عمومی و کسب‌وکارهای کوچک”، فراهم‌آوردن بستری برای توجه به نقش و جایگاه کتابخانه‌های عمومی در رونق بخشی اقتصادی با حمایت از اقدامات کارآفرینانه و کسب و کارهای کوچک است. در این راستا به شناسایی راهکارها، ایده‌ها، تجربه‌ها، ضعف‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازها برای استفاده از پتانسیل کتابخانه‌های عمومی به‌منظور مشارکت فعال در فضای کسب‌وکار کشور پرداخته می‌شود.

کسب‌وکارهای کوچک برخاسته از ایده‌های خلاقانه کارآفرینان، مبحثی میان‌رشته‌ای است که توفیق در توسعه و پایداری آن، مستلزم بهره‌گیری از دانش و تجربیات صاحبان خرد در حوزه‌هایی نظیر مدیریت کسب‌وکار، اقتصاد، مهندسی صنایع،کارآفرینی، سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، بازاریابی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی است. رویکرد میان‌رشته‌ای همایش حاضر، نقطه عطفی در برگزاری همایش‌های حوزه کتابخانه‌های عمومی برای پیوند حوزه‌های مرتبط در بهره حداکثری از سیاست‌گذاری علمی و یا به‌عبارت‌دیگر، هدفمند نمودن خروجی‌های تحقیقات علمی برای حل مسائل و نیازهای اجتماعی است؛ لذا از تمامی متخصصان، پژوهشگران و کتابداران در سطح ملی و بین‌المللی جهت اشتراک‌گذاری دانش در این حوزه برای شرکت در همایش دعوت به عمل می‌آید.

 علاقمندان جهت ارسال مقاله می توانند به سامانه همایش مراجعه نمایند