پاسخگوی ارجمند، این پرسشنامه به بررسی میزان رضایت اعضای انجمن فوق‌الذكر از عملکرد انجمن می‌پردازد. خواهشمند است تمام پرسش‌ها را با دقت مطالعه و از میان گزینه‌های پیشنهادی، گزینه‌ای را که به دیدگاه شما نزدیکتر است، انتخاب نمایید. بدیهی است، پاسخ‌های شما انجمن را در برنامه‌ریزی برای دستیابی به نتایج بهینه یاری خواهد كرد. یادآور می‌شود، تمام پاسخ‌ها محرمانه تلقی شده و پرسشنامه شما به همراه سایر پرسشنامه‌ها به صورت کلی بررسی می‌شود. از اینکه وقت خود را صرف پاسخگویی می‌ نمایید سپاسگزاریم.
اطلاعات عمومی
جنسیت
وضعیت کاری و تحصیلی
نوع عضویت شما در انجمن
هدف شما از عضویت در انجمن چیست؟
اطلاع‌رسانی فرايند فعاليت انجمن از طريق پايگاه اينترنتی به اعضاء انجمن