هیات مدیره (دوره اول)۱۴۰۰-۵-۶ ۰۹:۴۹:۲۱ +۰۴:۳۰

اعضای هیأت مدیره اولین دوره انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران

۱۳۹۷-۱۴۰۰

دکتر محمد حسن‌زاده
دکتر محمد حسن‌زادهرئیس انجمن
عضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر احمد شعبانی
دکتر احمد شعبانی نائب رئیس انجمن
عضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دانشگاه اصفهان
دکتر عاطفه زارعی
دکتر عاطفه زارعیدبیر انجمن
عضو هیات علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد همدان
دکتر نادر نقشینه
دکتر نادر نقشینهخزانه‌دار
عضو هیات علمی رشته اطلاعات و دانش‌شناسی
دانشگاه تهران
محمدرضا شکاری
محمدرضا شکاریبازرس
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان امیدیه خوزستان
دکتر محسن نوکاریزی
دکتر محسن نوکاریزیعضو هیات مدیره و دبیر کارگروه پژوهش
عضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر منصور کوهی رستمی
دکتر منصور کوهی رستمیعضو هیات مدیره و دبیر کارگروه گردهمایی‌ها
عضو هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان
دکتر روح الله منوچهری
دکتر روح الله منوچهریعضو اصلی هیات مدیره و دبیر کارگروه تضمین کیفیت
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس
محمدرضا بدیع‌زادگان
محمدرضا بدیع‌زادگانعضو اصلی هیات مدیره
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مشهد